ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥

No one is my enemy or a stranger. I get along with everyone.

The

SIKH PORTRAIT

The camp not only emphasizes attaining religious wealth, but at the same time endeavors to surpass old professional achievements and attain new heights by bringing in the most precious value: DISCIPLINE.

In 15th century India, when a woman’s husband died, she was expected to throw herself on his funeral pyre and suffer an agonizing death, known as “sati”. Her life was not considered to be of any value when separated from the identity of her husband.  She was worthless.  Her life was worth even less than the objects in her husband’s house, which were preserved after he was dead.  At that time, Guru Nanak Dev ji, the founder of the Sikh faith, spoke out vehemently against this practice.

One could see, serious golfers getting down to business and beginners enjoying themselves, taking in the course and the view. Lot of posing was also going on as they were trying to capture the maximum memories of the day.

What does IIGS mean to a Colorado Sikh Girl - Naureen Kaur Singh

Growing up as a Sikh girl in a predominately Caucasian state and community meant I had to face the pains of racism and prejudice. After the attacks on the World Trade Center in 2001, I was often labeled with names like “terrorist” and “raghead” because I walked in the community with my father and brother, both wear turbans.

Planting Seeds: How one organization is Empowering through Soul-Noursihing Camps

See the divine in all.​

 

That was the central message of the 76th Sikh International Youth Camp held this August under the pine canopy of the San Bernandino mountains. Only a week had passed since the tragic Wisconsin Sikh temple shooting at which shook a community's spirit, and one might have expected Sikhs to wallow in resentment, mourning, or self-pity.

Darbar-E-Khalsa: Sikh Sangats came in thousands to celebrate Sri Guru Gobind Singh Ji’s 347th Birthday!

Upon samapati, Sri Guru Granth Sahib ji was carried out in a well decorated palki. Everyone was chanting "Waheguru, Waheguru" to the beat of the nagara. Hundreds of children participated in the procession which was led by an impressive gatka performance by the youth. The procession made its way to a helicopter specially chartered to fly the Sri Guru Granth Sahib Ji back.

ਆਈ. ਜੀ. ਐਸ. ਖਾਲਸਾ ਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ “ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ....ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ“ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ।ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ||

The brave Khalsa of the wonderful Guru took on at an average of 25000 soldiers while fighting until their last breath.

Savior of tthe World: Sri Guru Gobind Singh

GURU GOBIND SINGH

 

This is a story of my Guru

He always preached love and peace...

IIGS to Celebrate Darbar-E-Khalsa On a Large Scale

The International Institute of Gurmat Studies will celebrate on a large scale Darbar-E-Khalsa commemorating 347th Prakash Utsav of Guru Gobind Singh!

When our children were growing up, we did not have other Gurdwaras Sahibs like ones in Santa Ana, Buena Park or Walnut. We went to IIGS Gurdwara in La Habra Heights.

Darbar-E-Khalsa is our Christmas Celebrations! – J. Singh

So the car got loaded and we started an hour long drive to Fairplex Pomona. This is how our Guruji's birthday should be celebrated: in style. While driving there, kids were chattering among themselves of whom they are going to meet and what they are going to do. Our eldest one had his 'Bana' on for his Gatka participation and our daughter was looking forward to meeting her friends. It's a tradition. We all get together at Darbar-E-Khalsa. It's our Christmas if that makes any sense.

Please reload

Back

 

  • Subscribe to IIGS Calling