ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥

The heart-lotus blossoms forth, and they intuitively center themselves in meditation. Their minds become pure, and they remain immersed in the Lord; they are honored in His Court.

Captain K. H. Singh Memorial Golf Tournament

 

GLIMPSES

Upcoming Events

IIGS_Calling_You_Tube.png